Утвърдени технически решения за диаметъра на ролката
според широчината на лентата и линейната скорост на транспортьора.
 
 
 
I. Ролки за ГТЛ.
 
1. Коритообразни транспортьори с триролкови опори – ролки тип А.
 
 
Поръчай тук
 
2. Коритообразни транспортьори с триролкови опори - ролки тип В.
 
 
 
 
 
Гумени пръстени за ролка тип - В
 
 
Поръчай тук
 
3. Коритообразни транспортьори с триролкови опори - ролки тип C.
 
 
 
Гумени пръстени за ролка тип - С
 
 
Поръчай тук
 
4. Направляващи ролки за лентови транспортьори - тип Т.
 
 
 
Поръчай тук
 
5. Усвоени са „V” тип лентови транспортьори, които са удачни в определени случаи.
 
 
Поръчай тук
 
II. Ролконосачи за лентови транспортьори.
 
1. Коритообразни ролконосачи за лентов транспортьор.
 
 
 
Поръчай тук
 
2. Центриращи станции за коритообразен лентов транспортьор.
 
 
Поръчай тук
 
3. Центриращи станции за долен клон на лентов транспортьор.
 
Поръчай тук
 
 
 
III. Барабани за ГТЛ.
 
I. Задвижващи барабани.
 
 
Поръчай тук
 
II. Опъвателни, обръщателни и отклонителни барабани.
 
2.1. Барабани с вградени лагерни възли.
 
 
Поръчай тук
 
 
2.2. Барабани с изнесени лагерни възли.
 
 
Поръчай тук